Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
SERVEIS HABITATGE SOCIAL

Creació de la cooperativa de habitatges

Habitatge Social de la Unió Sindical Obrera, sccl, fou promoguda a iniciativa de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), per facilitar l'accés dels seus afiliats i afiliades a un habitatge digne i a preus assequibles, i molt especialment a les persones més joves, per la qual cosa promou preferentment habitatges acollits a algun tipus de protecció pública, per tal que el seus socis puguin gaudir dels ajuts corresponents.

Accés a la cooperativa

Per tenir accés a la cooperativa cal ser afiliat o afiliada de la USOC (més informació, Imprès Afiliació) i posteriorment omplir la Sol·licitud Registre Habitatge Social USOC.

Procediment i tràmits

El Consell Rector d'Habitatge Social de la USOC, un cop aprovat el pla de viabilitat de la promoció, constitueix la Fase Cooperativa que la durà a terme i obre el procediment d'admissió de socis per rigorós ordre d'inscripció, segons la proposta que fa Serveis Sindical de la USOC, amb els següents criteris, aprovats pel Comitè Nacional de la USOC amb data 23 de febrer de 2005:

  Afiliat o afiliada a la USOC més de 4 anys 3 punts
  Tenir fitxa de serveis habitatge 2    "
  Afiliat o afiliada a la USOC 1 any 1    "
  Fill o filla d'afiliat 1    "
  Tenir al càrrec persona discapacitada 1    "
  Viure a la mateixa localitat de la promoció 1    "
  Afiliat o afiliada en fills y/o filles al seu càrrec 1    "
  Jubilat o Jubilada 1    "

Els socis admesos per el Consell Rector de la Cooperativa han de complir els requisits previstos a l'article 5è dels Estatuts i formalitzar el contracte de soci, pel qual es comprometen a:
- Subscriure al mateix moment de la signatura la seva participació en el capital social (300 euros) i la quota d'ingrés a la cooperativa de 30 euros.

Més informació:
Telf: 93 442 85 00
serveis@usoc.cat
www.usoc.cat/serveis