Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
SERVEIS 

GABINET DE SALUT LABORAL

Delegat de Prevenció
Amb motiu de l'aplicació de la Llei 35/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, s'ha creat la figura del Delegat de Prevenció, el qual és designat per i entre els representants dels treballadors.

Comité de Seguretat i Salut
Els Delegats de Prevenció com a integrants del Comité de Seguretat i Salut són la garantia de participació dels treballadors en la relació a les qüestions que afecten la seguetat i salut en el treball.

Gabinet de Salut Laboral
Per tant, per tot aixó s'ha posat en marxa el Gabinet de Salut Laboral amb els següents Objectius:

1 Informar als Delegats de Prevenció sobre les seves competències
2 Reforçar els Delegats de Prevenció en la seva tasca diària
3 Formar els Delegats de Prevenció en cada sector específic d'activitat
4 Assessorar i rebre consultes
5 Impulsar la creació de Delegats de Prevenció a les empreses
6 Informar sobre els drets i deures en matèria preventiva als treballadors

Més informació:
Núria Farrús

Telf 93 329 81 11

salutlaboral@usoc.cat