21 de agost de 2018
 
BENVINGUDA

 

USOC, la força del sindicalisme autònom dels treballadors i les treballadores. La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) és la tercera força sindical en representació i nombre d'afiliats. Fundada l'any 1966 el sindicalisme autònom i independent que defensem està implantat a tots els territoris i sectors productius de Catalunya.

La USOC aposta per un model sindical basat en la participació dels treballadors a la presa de decisions i el desenvolupament del sindicalisme als centres de treball. La nostra cultura sindical és el resultat d'una pràctica basada en la discussió, l'acció i la negociació per avançar en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores.

El sindicat ha crescut a partir d'aquestes premises i avui dia té implantació a tot el pais on avança el model de sindicalisme que defensem. Un sindicalisme que, al segle XXI, ha superat els seus inicis industrials per esdevenir també de serveis i multisectorial.

La USOC dedica bona part dels seus recursos, finançats amb les quotes dels afiliats i afiliades, a oferir diversitat de serveis sindicals: assessoria jurídica, laboral, habitatge, assegurances, etc. Ara posem a la vostra disposició també aquesta nova eina, el Portal Sindical "USOC a la x@rxa", per tal d'aconseguir més i major eficàcia a la nostra tasca sindical. La voluntat de la USOC és donar un millor servei a tots els treballadors, espero que aquest nou instrument d'informació, comunicació i assessorament us sigui d'utilitat.

Benvingut, benvinguda al Portal Sindical de la USOC.

                  


María Recuero

Presidenta Comissió Gestora USOC