21 de agost de 2018
 
SERVEIS 

CAIXA DE RESISTÈNCIA I SOLIDARITAT

És una caixa per a resistir en el cas de vaga o d'acomiadament a l'empresa per motius sindicals.

És l'instrument de solidaritat i ajuda mútua a tots els afiliats/des de la USOC. Els fons econòmics de la CRS són destinats a la solidaritat econòmica amb els afiliats en cas de vaga, tancament patronal, acomiadament o sancions, quan aquests siguin provocats per causes sindicals (veure reglament Caixa de Resistència i solidaritat).

La CRS et permet exercir amb més llibertat el teu dret de vaga, a més cobreix les sancions motivades per l'exercici profesional. En cas d'invalidesa o mort com a conseqüència d'accident fora de la jornada laboral també s'apliquen les prestacions de la CRS.

Quan a l'empresa on treballeu es prevegui que, per qualsevol raó, es convoca una vaga és necessari posar-se en contacte amb la teva federació i amb el responsable de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USOC.

Si a la teva empresa hi ha un acomiadament (treballador/treballadora afiliat a la USOC) que estigui motivat per raons sindicals, posa't en contacte amb la teva federació i amb el responsable de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USOC.

Per a més informació truqueu al
93 329 81 11


:: Reglament CRS  descarregar arxiu